สกิลอาชีพ Class 1

อาชีพ Warrior

wr_6.jpg Spinning Slash

wr_7.jpg Blazing Hurricane

 • Lv.5 ค่าปกติ 270% // เพิ่มค่าเป็น 1200%

  wr_4.jpg Double Slash

 • Lv.10 ค่าปกติ 770% // เพิ่มค่าเป็น 1800%

  . Lightning Slash 

 • Lv.10 ค่าปกติ 1325% // เพิ่มค่าเป็น 2000%

  wr_10.jpg Enrage

 • Lv.10 ค่าปกติ ATK 125 // เพิ่มค่าเป็น ATK 500 ตอน Lv.10

  wr_14.jpg Master Combo 

 • Lv.5 ค่าปกติ 40% // เพิ่มค่าเป็น 120%

  อาชีพ Knight

  kn_3.jpg Holy Cross

 • Lv.10 ค่าปกติ 770% // เพิ่มค่าเป็น 1200%

  kn_4.jpg Grand Cross

 • Lv.10 ค่าปกติ 1180% // เพิ่มค่าเป็น 2000%

  kn_5.jpg Holy Punishment

 • Lv.10 ค่าปกติ 1520% // เพิ่มค่าเป็น 2800%

  kn_6.jpg Armagedon

 • Lv.10 ค่าปกติ 1630% // เพิ่มค่าเป็น 3200%

  kn_7.jpg Impact Crash

 • Lv.5 ค่าปกติ 640% // เพิ่มค่าเป็น 1800%

  kn_8.jpg Impact Exposion

 • Lv.5 ค่าปกติ 1040% // เพิ่มค่าเป็น 2300%

  kn_9.jpg Dot Impact

 • Lv.5 ค่าปกติ 1540% // เพิ่มค่าเป็น 3200%

  kn_10.jpg Vanquishing Sword

 • Lv.5 ค่าปกติ 2040% // เพิ่มค่าเป็น 3700%

  kn_12.jpg Defense Guard

 • Lv.5 ค่าปกติ 10% // เพิ่มค่าเป็น 20%

  kn_13.jpg Infinity Guard

 • Lv.10 ค่าปกติ 110 // เพิ่มค่าเป็น 220

  kn_15.jpg Movement

 • Lv.5 ค่าปกติ 25 // เพิ่มค่าเป็น 40

  อาชีพ Cleric

  pr_3.jpg Mace of Justice

 • Lv.10 ค่าปกติ 455% // เพิ่มค่าเป็น 1500%

  pr_4.jpg Giant Swing

 • Lv.5 ค่าปกติ 855% // เพิ่มค่าเป็น 2300%

  pr_6.jpg Bless Swing

 • Lv.5 ค่าปกติ 550% // เพิ่มค่าเป็น 1700%

  อาชีพ Craftsman

  cm_3.jpg Deadly Blow!
  Lv.5 ค่าปกติ 720% // เพิ่มค่าเป็น 1440% ลดเวลาเหลือ 2 วิ

  cm_4.jpg Explode Blow
  Lv.5 ค่าปกติ 900% // เพิ่มค่าเป็น 1800% ลดเวลาเหลือ 2 วิิ

  cm_5.jpg Earthquake Blow
  Lv.5 ค่าปกติ 1100% // เพิ่มค่าเป็น 2200% ลดเวลาเหลือ 3 วิ

  cm_7.jpg Hammer Stomp
  Lv.5 ค่าปกติ 800% // เพิ่มค่าเป็น 1600% ลดเวลาเหลือ 3 วิ

  cm_6.jpg Target
  Lv.5 ค่าปกติ CRI 20 // เพิ่มค่าเป็น CRI 50

  อาชีพ Magician Fire

   Meteor
  Lv.10 ค่าปกติ 1000% // เพิ่มค่าเป็น 2000% ลดเวลาเหลือ 5 วิ

  mg_7.jpg Big Bang Attack
  Lv.10 ค่าปกติ 1010% // เพิ่มค่าเป็น 2020% ลดเวลาเหลือ 3.5 วิ

  mg_8.jpg Mega Fire Strike
  Lv.10 ค่าปกติ 1560% // เพิ่มค่าเป็น 3120% ลดเวลาเหลือ 3 วิ

  mg_14.jpg Phoenix
  Lv.10 ค่าปกติ 2110% // เพิ่มค่าเป็น 4000% ลดเวลาเหลือ 4 วิ

  อาชีพ Magician Ice

  mg_21.jpg Blizzard
  Lv.10 ค่าปกติ 915% // เพิ่มค่าเป็น 1900% ลดเวลาเหลือ 5 วิ

  mg_17.jpg Iceberg Crash
  Lv.10 ค่าปกติ 1010% // เพิ่มค่าเป็น 2020% ลดเวลาเหลือ 2 วิ

  mg_18.jpg Mega Ice Cube
  Lv.10 ค่าปกติ 1480% // เพิ่มค่าเป็น 3200% ลดเวลาเหลือ 3 วิ

  mg_24.jpg Waterfall
  Lv.10 ค่าปกติ 2000% // เพิ่มค่าเป็น 4000% ลดเวลาเหลือ 4 วิ

  สกิลอาชีพ Class 2

  อาชีพ Vagabond

  vb_01.jpg Intimidate
  Lv.10 ค่าปกติ 1300% // เพิ่มค่าเป็น 7000%
  ลดเวลาเหลือ 2 วิ

  swer.png Bag
  Lv.10 ค่าปกติ 30 // เพิ่มค่าเป็น 300

  อาชีพ Berserker

  bk_1.jpg Dominate
  Lv.10 ค่าปกติ 1500% // เพิ่มค่าเป็น 2500% ลดเวลาเหลือ 6 วิ

  bk_2.jpg Awakening
  Lv.5 ค่าปกติ 1375% // เพิ่มค่าเป็น 2500% ลดเวลาเหลือ 4 วิ

  bk_5.jpg Retaliate
  Lv.5 ค่าปกติ 80 // เพิ่มค่าเป็น 200

  bk_6.jpg Radiant Attack
  Lv.5 ค่าปกติ 30 // เพิ่มค่าเป็น 60

  bk_4.jpg Combo Master
  Lv.5 ค่าปกติ 50 // เพิ่มค่าเป็น 150

  Instinct

  Lv.5 ค่าปกติ 100 // เพิ่มค่าเป็น 200

  อาชีพ Swordmaster

  sm_1.jpg Sword Dance
  Lv.10 ค่าปกติ 2500% // เพิ่มค่าเป็น 3800% ลดเวลาเหลือ 3 วิ

  sm_4.jpg Charge
  Lv.5 ค่าปกติ 1250% // เพิ่มค่าเป็น 2500% ลดเวลาเหลือ 4 วิ

  อาชีพ Renegade

  rg_1.jpg Break Weapon
  Lv.5 ค่าปกติ 1300% // เพิ่มค่าเป็น 2600% ลดเวลาเหลือ 3 วิ

  rg_2.jpg Break Armor
  Lv.5 ค่าปกติ 1248% // เพิ่มค่าเป็น 2500% ลดเวลาเหลือ 3 วิ

  rg_3.jpg Shock Impact
  Lv.5 ค่าปกติ 1352% // เพิ่มค่าเป็น 2750% ลดเวลาเหลือ 3 วิ

  rg_5.jpg Deadly Crash
  Lv.10 ค่าปกติ 2346% // เพิ่มค่าเป็น 3000% ลดเวลาเหลือ 6 วิ

  rg_4.jpg Vengeance
  Lv.5 ค่าปกติ ATK 150 DEF -150 // เพิ่มค่าเป็น ATK 400 DEF -400

  อาชีพ Defender

  df_1.jpg Tornado
  Lv.5 ค่าปกติ 1416% // เพิ่มค่าเป็น 2850% ลดเวลาเหลือ 4 วิ

  df_2.jpg Shockwave
  Lv.5 ค่าปกติ 1534% // เพิ่มค่าเป็น 3050% ลดเวลาเหลือ 4 วิ

  df_3.jpg Crusade
  Lv.10 ค่าปกติ 1874% // เพิ่มค่าเป็น 3750% ลดเวลาเหลือ 4 วิ

  df_4.jpg Divine Guard
  Lv.5 ค่าปกติ DEF 500 // เพิ่มค่าเป็น DEF 800

  df_6.jpg Reflection Guard
  Lv.5 ค่าปกติ 1800 // เพิ่มค่าเป็น 2800 ลดเวลาเหลือ  20วิ

  Heal
  Lv.5 ค่าปกติ ฟื้น HP 5000 // เพิ่มค่าเป็น ฟื้น HP 15000

  อาชีพ Templar

  tp_1.jpg Repentance
  Lv.5 ค่าปกติ 1282% // เพิ่มค่าเป็น 2570% ลดเวลาเหลือ 5 วิ

  tp_2.jpg Prediction
  Lv.5 ค่าปกติ 1197% // เพิ่มค่าเป็น 2400% ลดเวลาเหลือ 4 วิ

  tp_3.jpg Judgement
  Lv.10 ค่าปกติ 1539% // แก้ค่าเป็น 3080% ลดเวลาเหลือ 5 วิ

  tp_4.jpg Fanaticism
  Lv.5 ค่าปกติ DEF 650 // เพิ่มค่าเป็น DEF 900 ลดเวลาเหลือ 60 วิ

  tp_5.jpg Combo Master
  Lv.5 ค่าปกติ 30 // เพิ่มค่าเป็น 70

  tp_7.jpg Wrath
  Lv.5 ค่าปกติ ATK 125 // เพิ่มค่าเป็น ATK 300 ลดเวลาเหลือ 15 วิ

   

  อาชีพ Demolitionist

  dm_02.jpg Time Bomb
  Lv.10 ค่าปกติ 1800% // เพิ่มค่าเป็น 3600% ลดเวลาเหลือ 4 วิ

  dm_06.jpg Shatter Armor
  Lv.10 ค่าปกติ 1320% // เพิ่มค่าเป็น 2650% ลดเวลาเหลือ 3 วิ

  dm_07.jpg Coup de Grace
  Lv.10 ค่าปกติ 1430% // เพิ่มค่าเป็น 3500% ลดเวลาเหลือ 3 วิ

  อาชีพ Artisan

  ar_1.jpg Hammer Master
  Lv.5 ค่าปกติ 1375% // เพิ่มค่าเป็น 2800%

  ar_2.jpg Enhanced Armors
  Lv.5 ค่าปกติ DEF 150 // เพิ่มค่าเป็น DEF 350

  ar_3.jpg Enhanced Weapons
  Lv.5 ค่าปกติ ATK 120 // เพิ่มค่าเป็น ATK 380

   

  อาชีพ Ice Wizard

  im_1.jpg Ice Cannon
  Lv.5 ค่าปกติ MPW 1776 // เพิ่มค่าเป็น MPW 3550

  im_2.jpg Mega Freeze
  Lv.5 ค่าปกติ MPW 2300 // เพิ่มค่าเป็น MPW 3800 ลดเวลาเหลือ 6 วิ

  im_3.jpg Ice Coil
  Lv.10 ค่าปกติ MPW 1702 // เพิ่มค่าเป็น MPW 3400

  im_6.jpg Glacier
  Lv.10 ค่าปกติ MPW 1190 // เพิ่มค่าเป็น MPW 2380 ลดเวลาเหลือ 6 วิ

  อาชีพ Fire Wizard

  fm_1.jpg Giga Flame
  Lv.10 ค่าปกติ MPW 2532 // เพิ่มค่าเป็น MPW 4000

  fm_2.jpg Inferno
  ค่าปกติ Lv.5 MPW 1440 // เพิ่มค่าเป็น MPW 2900

  fm_3.jpg Earthquake
  Lv.10 ค่าปกติ MPW 1440 // เพิ่มค่าเป็น MPW 2900

  fm_6.jpg Hellfire
  Lv.5 ค่าปกติ MPW 80 // เพิ่มค่าเป็น MPW 200

  fm_4.jpg Flame Shield
  Lv.5 ค่าปกติ DEF 400 // เพิ่มค่าเป็น DEF 800

  อาชีพ Apostle

  145.png Holy Magic 
  Lv.5 ลดค่าดีเลสกิลเหลือ 60 วิ

  111.png Holy Force 
  Lv.5 ลดค่าดีเลสกิลเหลือ 60 วิ

   

  อาชีพ Clown

  Merriment  Lv.10 สกิล Throw Whatever : จากเดิม 400% เป็น500
   Lv.5 สกิล Expert Thrower : จากเดิม 500% เป็น600

  อาชีพ Gambler

  Power Throw  Lv.5 สกิล Power Throw : จากเดิมเพิ่ม 10% เป็น16%

  อาชีพ Assassin

  Sneakattack  Lv.5 สกิล Sneakattack จากเดิม100 เพิ่มขิ้น 150

  Doppelganger  Lv.5 สกิล Doppelganger : เพิ่มอัตราการหลบหลีก 150

  Sudden Attack Lv.5 สกิล Sudden Attack : จากเดิมเพิ่ม ATK 1620% เพิ่มขึ้นเป็น 2000% ที่ LV 5 (MAX) ลดดีเลจากเดิม 6 เหลือ 4 วินาที
  Vital Assault  Lv.5 สกิล Vital Assault : จากเดิมเพิ่ม ATK 2250% เพิ่มขึ้นเป็น 3000% ที่ LV 5 (MAX) ลดดีเลจากเดิม 6 เหลือ 4 วินาที