สถานะเซิฟเวอร์

ONLINE

ออนไลน์ตอนนี้

9999

จำนวนตัวละคร

9999

LATEST NEWS UPDATE

รายการอัพเดทกิจกรรมล่าสุดในเซิฟเวอร์

LIVE STREAM
ถ่ายทอดสดกิลด์วอร์